1. Afkondigingen – ouderling van dienst
2. Votum en zegengroet
3. Ps 57:1,2,6
4. Gebed
5. Schriftlezing 1Petrus 1:3-9
6. Ps 91:1,3,8
7. Kindermoment
8. Gk 225:2,3,6 Stil maar wacht maar alles wordt nieuw
9. Overdenking
10. LB 263 Wees gij mijn toevlucht (dezelfde melodie als “Wees mijn verlangen …”opw 520)
11. Voorbede en dank
12. … geen collecte …
13. LB 939 Op U alleen, mijn licht mijn kracht
14. zegen