1. Votum en zegengroet van sela (double four)
2. Gk06 95 daar juicht een toon (orgel)
3. Wet
4. Abba Vader, vers 1 en 2 (double four)
5. Gebed
6. Kinderlied: Maria kwam bij het graf

7. Schriftlezing Lukas 24:13-35
8. Tekst idem
9. Verkondiging
10. Ik wil zingen van mijn Heiland (double four)
11. Voorbede en dank
12. God schept nieuwe mensen (double four)
13. (Collecte)
14. Gk06 99 U zij de glorie (orgel)
15. zegen