- Welkom en mededelingen van de kerkenraad
- Votum en zegengroet (gesproken door voorganger)
- Zingen: Psalm 93,1.2- De HEER regeert, bekleed met majesteit
- Wet van de HERE: Matteüs 22,37-40
- Zingen: Psalm 93,3 – Getrouw en waar is Uw getuigenis
- Gebed
- Lezen uit de Bijbel: Matteüs 8,18-22
- Zingen: Psalm 89,4 – Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk?
- Lezen van de tekst: Matteüs8,23-27
- Zingen: Liedboek 2013 Gezang 935 (=E&R 245) – Je hoeft niet bang te zijn
- KIND-moment: filmpje

- Zingen: Hemelhoog 92: In een scheepje (= Opwekking Kids 65)
- Preek over Matteüs 8,23-27

Wij hebben Vaders Zoon aan boord!

- Zingen: Evangelische Liedbundel 187,1 (= Johannes de Heer 213,1)- ’t Scheepke onder
Jezus’ hoede (alleen het eerste couplet!)
- Dankgebed en voorbedes
- Zingen: Lied ‘God zal voor ons zorgen’ Als het Coronavirus dreigt…..
- Zegen
- Amen - gezongen door zanggroep
- Collecte