1. Votum en zegengroet
2. Ps 124:1,2,3
3. Wet
4. LB 311:1,4,6 Wij kiezen voor de vrijheid (alleen melodie A)
5. Gebed
6. Bemoediging van de kinderen van de Gasthuiskerk (bijlage volgt)
7. Schriftlezing 1Petr 2:9-17 en Mat 17:24-27
8. Tekst 1Petr 2:16
9. Verkondiging
10. Muzikaal intermezzo door organist
11. LB 723:1,2 Waar God de Heer zijn schreden zet
12. Geloofsbelijdenis
13. Ps 29:5
14. Voorbede en dankzegging
a. Zingen: Onze Vader zingen!
15. ((Collecte))
16. LB 416::1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn
17. Zegen.