Votum en zegengroet (uitgesproken door de voorganger)
Zingen: Psalm 100:1,2,4 (Juicht, alle volken prijst de HEER)
Gebed
Filmpje met tekeningen ter bemoediging door de kinderen van de gasthuiskerk
Lezen: Johannes 21:1-14 (door ouderling van dienst)
LvdK442 (Jezus, ga ons voor. Couplet 1 en 3 zingen we. Couplet 2 en 4 worden gelezen door een van de aanwezigen – ik zal iemand vragen)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo door de organist
Amenlied: Gk115:1 (Nooit kan 't geloof teveel verwachten)
Gebed
((Collecte. ))
Slotzang Opw.58:1,2 (Vrede zij u)
Zegen