1. Afkondigingen door de ouderling van dienst
2. Opw 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (2x)
3. Zegen
4. PvN 84 Wat hou ik van uw huis
5. wet
6. GK 168 (=opw350) Vader vol van vrees en schaamte
7. Gebed
8. Kindermoment
9. Schriftlezing Hebreeën 11:29-12:13
10. Tekst Hebr 11:39-12:2
11. Kahoot
12. Verkondiging
13. Geloofsbelijdenis: opw 347 Ik geloof in God de Vader
14. Stil staan bij het avondmaal
15. Voorbede en dank
16. (Collecte – muzikaal intermezzo “Shoulders”
)
17. Opw 672 Heerser over alle dingen
18. Zegen