Votum en groet van Sela (double four)
Ps 24:1,4 (met orgel)
Gebed
Zingen: Adem in ons (double four)
Schriftlezing 1Tim 6:3-21
Tekst 1Tim 6:6-10
Verkondiging
DNP 49:1-4 (met orgel)
Leefregels
GK 239 Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (double four)
Voorbede en dank
(collecte) – muzikaal intermezzo: Walk in the light (double four)
Ps 62:4,5 (met orgel)
Zegen
Na de dienst: Double Four