Votum en zegen
Ps. 100: 1 (Juich alle volken) en 3

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Ps. 32: 1 (Welzalig hij wiens zonde is vergeven)

1e Schriftlezing: Johannes 13, 36 – 14, 6
GKB 198: 1 (Ik ben de weg, zo zegt de Heer)
2e Schriftlezing: Johannes 14, 18 – 21
GKB 228: 1 en 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Preek over Johannes 14, 1 – 3
GKB 249: 1 (God, die was en is en komt) en 2 (Licht uit Licht)

Tien Geboden plus samenvatting in Mat. 22, 34 – 40
Ps. 119: 40 (Uw woord is als een lamp)

Voorbede
Collecte
GKB 231: 1 (Maak muziek voor God de Vader) en 3 (Heer, zolang wij adem halen)

Zegen