Onze kerkdiensten in meerdere talen – HOE? Lees verder

Vanaf 22 mei 2022 wordt een deel van de kerkdiensten live vertaald in het Engels, Russisch en Oekraïens. Zo kunnen buitenlandse gasten in Hattem grotendeels een kerkdienst volgen. Deze vertaling gebeurt automatisch met behulp van software (Kefas). Deze software zorgt voor de vertaling en stuurt deze door naar Telegram. Wie tijdens een kerkdienst een vertaling … Lees meer

Oekraïne vluchtelingen werk – Hattem

Ukraine_204069021_fruugo_nl

Datum: 06 april 2022 In dit Bulletin: Breder comité Opvang in Hattem Gastgezinnen Dagopvang, School en Werk Financiële regelingen Dankbaarheid en gebed   Breder comité Het Pastoresconvent, het Vluchtelingen Comité en de afgevaardigden van de Hattemer kerken werken voortaan samen om de verbreding naar de verschillende kerkelijke gemeentes in Hattem te maken. Dinsdagavond 5 april … Lees meer

Oekraïne hulp bieden – op lokale schaal

03 maart 2022 Opoep vrijwilligers. De stichting Oekraïne projecten is bezig om een noodhulp transport te organiseren.  Op vrijdag, 4 en zaterdag 5 maart worden producten ingezameld. Die moeten ingepakt en verwerkt worden.  Daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Willen jullie je hiervoor beschikbaar stellen voor 1 dagdeel.   Je kunt je per dagdeel melden bij de … Lees meer

E&R: GODS LIEFDE DELEN

Evengelisatie & Recreatie

9 februari 2022 E&R staat voor Evangelisatie & Recreatie. Want dat is ons verlangen: op een ontspannen manier Gods liefde delen onder mensen die Jezus Christus nog niet kennen als hun Verlosser. Daarom organiseren we al 50 jaar zomerse, missionaire projecten. Met recreatieve werkvormen én door er te zijn, ontmoeten we mensen en laten we … Lees meer

Cursus Persoonlijke Voorbede

Bidden

Cursus Persoonlijke Voorbede — Hattem Bidt e.o. — 09 februari 2022 De Cursus Persoonlijke Voorbede gaat over het bidden met en voor mensen. De cursusavonden beginnen met Lofprijzing, daarna volgt onderwijs vanuit de Bijbel en het in praktijk brengen van Persoonlijke Voorbede. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Bijbelse basis, praktijk in het … Lees meer

Predikant in deze tijd

Predikant in deze tijd 02-februari-2022 Met de campagne ‘Ik Ben’ willen de Theologische Universiteit en Steunpunt Kerkenwerk laten zien wat de rol én toegevoegde waarde is van de predikant in deze tijd. Dat predikanten en theologen onmisbaar zijn voor onze kerken. Hun rol, bijdrage en toegevoegde waarde kent inmiddels vele vormen en juist die diversiteit … Lees meer

Corona en de kerkdiensten

Corona en de kerkdiensten 18-januari-2022 Door de versoepelingen die zijn aangekondigd op de persconferentie van 15 januari 2022 is er weer wat meer ruimte gekomen om samen te komen. Als kerkenraad hebben we steeds de adviezen van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en het steunpunt kerkenwerk gevolgd. Inmiddels zijn die adviezen bekend geworden. 18-januari-2022: … Lees meer

Theologische Universiteit Kampen | Utrecht

Verhuizing Theologische Universiteit 28-december-2021 Eind november kondigden we ons nieuwe TU magazine aan waarin we al het nieuws en alle achtergronden delen rondom de verhuisplannen vanuit Kampen naar Utrecht. Vanwege de beperkte kerkdiensten verschijnt deze editie alleen online. Kijk hier: https://www.tukampen.nl/magazine/tu-magazine-special-over-verhuizing/ Of download de pdf-versie via www.tukampen.nl/voor-kerken/pr-materiaal/