doopIn onze gemeente wordt geregeld iemand gedoopt. Vaak is dat een pasgeboren kindje, een enkele keer een volwassene die tot geloof gekomen is. De doop is een teken van God dat je Zijn kind mag zijn en dat je bij Zijn gemeente hoort. Bij de doop krijgt een baby (of een volwassene die tot geloof gekomen is), water op het hoofd gesprenkeld. Dit is een teken van Gods verbond met ons: zo zeker als dit water je schoonwast, zo zeker is het dat Gods Zoon, Jezus Christus, je van de zonden schoonwast. Dit laat zien dat God de dopeling als Zijn kind aanneemt.

Als een volwassene gedoopt wordt, doet hij of zij eerst belijdenis van zijn geloof. Bij de doop van een baby beloven de ouders dat zij het kindje later zullen uitleggen wat de doop betekent.