Informatie

Christelijke feestdagen

Naast de zondagse erediensten worden er ook diensten gehouden op de volgende feestdagen: Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Eerste en tweede kerstdag, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, Biddag voor gewas en arbeid (tweede woensdag van maart), Dankdag voor gewas en arbeid (eerste woensdag van november).

Heilig avondmaal

Bij het avondmaal staan we stil bij de dood van de Here Jezus. Zijn lichaam en bloed werden geofferd voor vergeving van onze zonden. Daarom denken we bij het eten van het brood aan Christus’ verbroken lichaam en bij het drinken van de wijn aan Zijn vergoten bloed.

Het avondmaal is bedoeld voor mensen die begrijpen dat zij Gods vergeving nodig hebben, hun zonden belijden, en de Here Jezus willen volgen.

Wij vieren zeven keer per jaar avondmaal, in het algemeen op de eerste zondag van de maanden januari, maart, juni, september en november, ook in de dienst van Goede Vrijdag wordt het avondmaal gevierd.

Heilige doop

In onze gemeente wordt geregeld iemand gedoopt. Vaak is dat een pasgeboren kindje, een enkele keer een volwassene die tot geloof gekomen is. De doop is een teken van God dat je Zijn kind mag zijn en dat je bij Zijn gemeente hoort. Bij de doop krijgt een baby (of een volwassene die tot geloof gekomen is), water op het hoofd gesprenkeld. Dit is een teken van Gods verbond met ons: zo zeker als dit water je schoonwast, zo zeker is het dat Gods Zoon, Jezus Christus, je van de zonden schoonwast. Dit laat zien dat God de dopeling als Zijn kind aanneemt.

Als een volwassene gedoopt wordt, doet hij of zij eerst belijdenis van zijn geloof. Bij de doop van een baby beloven de ouders dat zij het kindje later zullen uitleggen wat de doop betekent.

Belijdenis

Je geloof belijden, is hardop zeggen wat je gelooft. Je kan belijdenis doen in een kerkdienst. Als volwassene belijd je dan met de kerk jouw geloof. Je kan dit zien als een vervolg op je doop. Bij de doop belooft God dat hij als Vader voor je wil zorgen, als Zoon je wil verlossen van de zonde en als Geest in je wil wonen. De ouders van een baby doen ook een belofte: zij beloven hun kind op te voeden in het geloof. Wie als kind gedoopt is heeft dat niet bewust meegemaakt. Als het kind volwassen is, kan het zeggen: “Ja God, ik wil graag dat u mijn Vader bent, dat u mij verlost van mijn zonde en dat u in mij komt wonen.” Dat mag gehoord worden en dat doen we met een openbaar “ja”. Gemeenteleden die belijdenis van hun geloof hebben gedaan, mogen aan het Avondmaal deelnemen.