In onze kerk worden iedere zondag om 9.30 en om 14:30 uur kerkdiensten gehouden en op christelijke feestdagen. Eigenlijk is een kerkdienst een ontmoeting tussen God en zijn gemeente en tussen gemeenteleden onderling. Elke dienst wordt uit de bijbel gelezen omdat we geloven dat God zich zo laat kennen en tot ons spreekt. We zingen psalmen en andere liederen en de dominee houdt een preek over een tekst uit de bijbel of over een bepaald thema. Zo denken we samen na over wat het christelijk geloof en Gods liefde betekenen voor ons dagelijks leven.

Tijdens een kerkdienst kan ook het Heilig Avondmaal worden gevierd, de doop worden bediend of belijdenis worden gedaan.

Iedereen is welkom om onze diensten te bezoeken! Er staan in de hal van de kerk altijd mensen klaar bij wie iedereen terecht kan met vragen over de dienst. In principe is alleen een bijbel nodig. Alle liederen en formulierteksten worden geprojecteerd op schermen in de kerkzaal.

Eenmaal per maand is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken, voor de kinderen is er frisdrank.Voor de kleine kinderen is er elke zondagmorgen kinderopvang aanwezig.